PRO FIRMY

BUDOVÁNÍ TÝMŮ

SOFT SKILLS A ROZVOJ FIREM

 

 

METODICKÉ KURZY

ZÁŽITKOVÉ PEDAGOGIKY 

 

 

MEZIGENERAČNÍ SETKÁVÁNÍ

RETREATY

 

 

KOUČINK A

OSOBNÍ PORADENSTVÍ          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Poznání, jež neprožijete, není skutečným poznáním!"

POMOC PŘI STANOVOVÁNÍ  CÍLŮ VAŠICH AKCÍ A VOLBA  VHODNÝCH PROGRAMOVÝCH PROSTŘEDKŮ

ABSOLVUJTE, POKUD UČÍTE, MOTIVUJETE NEBO VEDETE LIDI. DOBRÝ KURZ NENÍ NÁHODA, POSTAVTE HO NA PROŽITKU

INDIVIDUÁLNÍ KOUČOVÁNÍ, KONSTELACE, ŘÍZENÉ IMAGINACE, POUTĚ A PODPORA PŘI VAŠÍ OSOBNÍ TRANSFORMACI

OBJEVTE V SOBĚ VNITŘNÍ SÍLU A HLUBOKOU MOUDROST ŽENSTVÍ PŘI MEZIGENERAČNÍM SETKÁVÁNÍ ŽEN

 

 

 

.

Dlouhodobě se věnuji práci s lidmi a vybírám si metody, které staví na aktivním přístupu zúčastněných a na jejich vlastním přímém prožitku. Pokud se někdo sám nechce rozvíjet, nikdo jiný to za něj neudělá. Věřím však, že jsou metody a přístupy, které mají potenciál náš osobnostní rozvoj významně podporovat a zvědomovat. Zajímají mě tato témata: sebepoznání, komunikace, týmová spolupráce, řízení projektů, nenáboženská spiritualita a rituály, ve kterých se již maže rozdíl mezi "kurzem" a "reálným životem" a dále životem "profánním" a  "posvátným". Věřím, že skutečná Změna je možná pouze skrze každého jednoho z nás.

KDYŽ JSEM MĚLA MOŽNOST HOVOŘIT:

METODY A TECHNIKY, SE KTERÝMI RÁDA PRACUJI:

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA

 

Zážitková pedagogika je metoda, která využívá vlastní zážitek jako prostředek učení. Jednotlivec či celá skupina bývá zpravidla vystavena nějakému náročnějšímu úkolu, v rámci kterého musí každý hledat řešení, komunikovat, spolupracovat a rozhodovat se. Zkrátka dělat vše, co po nás vyžaduje každodenní realita.  Výhodou však je, že toto učení probíhá v bezpečném prostředí hry. 

DIVADLO

FÓRUM

 

Divadlo Fórum je metoda, která zábavnou formou zobrazuje každodenní příběhy a konflikty. Účastníci je během programu analyzují a následně se snaží hledat jejich řešení, mají možnost veřejně prezentovat svoje názory a postoje a bezprostředně reagovat na jednání ostatních. Účastníkům takového divadelního setkání je možné předat poznání, že pokud mohou změnit chod dění na jevišti, jsou toho schopni také ve skutečném životě.

KONSTELACE,

RITUÁLY

 

Konstelace jsou metoda osobnostního rozvoje, nástroj intuitivního vnímání a určitá forma rituálu. Konstelace působí především skrze prožití a pochopení souvislostí a zákonitostí, jimiž se řídí celek (systém). Je to možnost velice efektivně a rychle znázornit a prozkoumat vztahy a souvislosti v rodinách, ve firmách i organizacích, nechat zažít účastníky to, co je jinak skryté a nedostupné čistě racionálnímu poznání.

KOUČINK,

KONZULTACE

 

Koučink je proces, jehož cílem je skrze strukturovaný rozhovor umožnit klientovi pracovat s vlastním potenciálem k dosahování cílů a zvyšování výkonnosti v pracovním i osobním životě. Snižuje bariéry, které vedou k tomu, že jej nevyužívá. Vede jednotlivce či týmy k poznání, že veškerý potenciál k tomu, najít opravdovou motivaci, hledat způsoby či síly k uskutečnění svých snů, určovat si priority a odhodlat se ke změně, máme sami v sobě kdykoliv k dispozici. 

DOPROVÁZENÉ

POUTĚ

 

Doprovázená pouť je výprava do přírody, v rámci které si účastník sám určuje směr chůze i hovoru. Okolní krajina se stává  projekčním plátnem, na kterém se začnou přímo magicky zobrazovat klíčová témata a situace ze života klienta. Mystérium přírody se stává branou k duši, skrze kterou  mohou začít přicházet dlouho hledané odpovědi nebo nové vhledy na témata, vztahy či dosud nevysvětlené pocity. Příroda nabízí totiž odpovědi na vše.  

O MNĚ V DATECH:

  • Narodila jsem se v Brně v roce 1977.
  • V roce 2001 jsem absolvovala studium v Ateliéru dramatické výchovy na Divadelní fakultě JAMU a zůstala zde působit jako pedagog v rámci doktorského studia. Vyučovala jsem předměty osobnostně sociální výchovy a vedla hlavní dramatické projekty.
  • V té době jsem také absolvovala Instruktorský kurz v rámci interního vzdělávání občanského sdružení Prázdninová škola Lipnice, kde jsem se setkala se základy týmové spolupráce, řízení projektů, dramaturgie a tvorby zážitkových kurzů. Rozšířila jsem si tak své praktické působení o další možné přístupy, metody a techniky.
  • Od roku 2001 jsem 15 let pracovala ve firmě Outward Bound - Česká cesta jako externí lektorka vzdělávacích a tréninkových kurzů vedených formou zážitkové pedagogiky. V tomto komerčním prostředí jsem využila svých zkušeností ze studia Dramatické výchovy a vytvořila nový produkt na poli firemního vzdělávání Divadlo v managementu , který vycházel z metody Divadla Fórum v kombinaci s tréninkem komunikačních a manažerských dovedností.
  • Od roku 2004 jsem byla mnoho let členkou redakční rady odborného časopisu Gymnasion – časopis pro zážitkovou pedagogiku, kde jsem garantovala rubriku věnovanou metodice a později vedla časopis odborně i projektově v roli šéfredaktorky.
  • V roce 2008 jsem vytvořila a dodnes garantuji a realizuji  certifikovaný výcvik Metoda zážitkové pedagogiky pro širokou veřejnost pod hlavičkou Prazdninové školy Lipnice.
  • V témže roce jsem realizovala také první mezigenerační setkání žen Mokoša, které se dodnes každoročně opakuje, a které je zaměřeno na předávání ženské moudrosti. V roce 2015 jsem projekt překlopila do zapsaného spolku, který jsem založila a stala se jeho předsedkyní.
  • V roce 2012 jsem absolvovala koučovací výcvik, v roce 2013 výcvik metody SRT a v roce 2015 konstelační výcvik. Tyto přístupy kombinuji v rámci své soukromé praxe v Brně při práci s jednotlivci.
  • V roce 2014 jsem založila platformu koncept moment:, v rámci které vytvářím prostor pro individuální a skupinová transformační setkávání pro všechny, kteří mají zájem o vlastní růst a seberozvoj.

O MNĚ V OBRAZECH:

 

POKUD CHCETE DOSTÁVAT INFO O MÝCH PROJEKTECH:

 

 

 

 

 

 

 

"Poznání, jež neprožijete, není skutečným poznáním!"

 

MODERNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

OSOBNOSTNÍ ROZVOJ 

KURZY

NA ZAKÁZKU

Dlouhodobě se věnuji práci s lidmi a vybírám si metody, které staví na aktivním přístupu zúčastněných a na jejich vlastním přímém prožitku. Pokud se někdo sám nechce rozvíjet, nikdo jiný to za něj neudělá. Věřím však, že jsou metody a přístupy, které mají potenciál náš osobnostní rozvoj významně podporovat a zvědomovat. Zajímají mě tato témata: sebepoznání, komunikace, týmová spolupráce, řízení projektů, nenáboženská spiritualita a rituály, ve kterých se již maže rozdíl mezi "kurzem" a "reálným životem" a dále životem "profánním" a  "posvátným". Věřím, že skutečná Změna je možná pouze skrze každého jednoho z nás.