Lektorka, metodička učení prožitkem a průvodkyně

osobního rozvoje, týmové spolupráce a nenáboženské spirituality

"Poznání, jež neprožijete, není skutečným poznáním!"

 

 

CO PRO VÁS MOHU UDĚLAT?

Osobní i profesní rozvoj 

pro každého 

Metodická a supervizní podpora pro lektory

Zážitkové kurzy s přesahem

pro firmy

Dlouhodobě se věnuji práci s lidmi a vybírám si metody, které staví na aktivním přístupu zúčastněných a na jejich vlastním přímém prožitku. Pokud se někdo sám nechce rozvíjet, nikdo jiný to za něj neudělá. Věřím však, že jsou metody a přístupy, které mají potenciál náš osobnostní rozvoj významně podporovat a zvědomovat. Zajímají mě tato témata: sebepoznání, komunikace, týmová spolupráce, řízení projektů, nenáboženská spiritualita a rituály, ve kterých se již maže rozdíl mezi "kurzem" a "reálným životem" a dále životem "profánním" a  "posvátným". Věřím, že skutečná Změna je možná pouze skrze každého jednoho z nás.

KALENDÁŘ NEJBLIŽŠÍCH AKCÍ, NA KTERÝCH SE MŮŽEME SETKAT

Mezigenerační setkání žen

RETREAT

30. 7. - 4. 8. 2024

Usedlost LOZICE

Setkání, na kterém se zaměříme na to, co nás ženy vyživuje po fyzické, mentální, emoční i spirituální stránce. Pročistíme se na všech úrovních. Společnost blízkých žen zajistí bezpečné prostředí pro vzájemné sdílení i léčení.  

Mezigenerační setkání žen

MOKOŠA

23. - 28. 9. 2024

Statek HABŘÍ

Mokoša je pro ženy místem, kde lze zažít sílu sdílení v ženském kruhu a pobytu v přírodě. Navzájem se inspirujeme svými příběhy a životními zkušenostmi, podporujeme se a dotýkáme se hlubších úrovní naší existence v těle ženy. 

Přechodový rituál

MOMENT: PŘERODU

8. 10. 2024 - 15. 6. 2025

Pro ty, co  cítí, že se v nejhlubších úrovních jejich existence něco hýbe do absolutního neznáma, že změna od základu už není volbou, ale nutností, a že by pomohlo projít symbolickou smrtí všeho starého, co už neslouží a přizvat do života něco nového, i když netuší, co by to mělo být...  

Doprovázená pouť

CESTA DO MYSTÉRIA

termín po dohodě

Tato pouť je delší individuální cesta do přírody, v rámci které překračujeme hranici profánního a posvátného prostoru. Jedná se o delší koučovací setkání, v rámci kterého si sami určujete směr chůze i hovoru, a do kterého velmi významně vstupuje příroda i okolní krajina. 

kniha

UČENÍ

PROŽITKEM

Kniha si klade za cíl srozumitelně vysvětlit, jak zařadit do výchovy a vzdělávání vlastní prožitek. Nabízí lidem z nejrůznějších oborů, školství, volnočasových aktivit i firemního prostředí principy, které jim pomohou vytvářet a realizovat vlastní zážitkové kurzy.  

PRO KOHO NEJČASTĚJI PRACUJI

PRO FIRMY

BUDOVÁNÍ TÝMŮ

SOFT SKILLS A ROZVOJ FIREM

 

 

PRO LEKTORY

METODICKÉ KURZY

ZÁŽITKOVÉ PEDAGOGIKY 

 

 

PRO ŽENY 

MEZIGENERAČNÍ SETKÁVÁNÍ

RETREATY

 

 

PRO KAŽDÉHO 

KOUČINK A

OSOBNÍ PORADENSTVÍ          

 

 

METODY A TECHNIKY, SE KTERÝMI RÁDA PRACUJI

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA

Zážitková pedagogika je metoda, která využívá vlastní zážitek jako prostředek učení. Jednotlivec či celá skupina bývá zpravidla vystavena nějakému náročnějšímu úkolu, v rámci kterého musí každý hledat řešení, komunikovat, spolupracovat a rozhodovat se. Zkrátka dělat vše, co po nás vyžaduje každodenní realita.  Výhodou však je, že toto učení probíhá v bezpečném prostředí hry. Tak je možné se učit i bavit se.  

KOUČINK A KONZULTACE

Koučink je proces, jehož cílem je skrze strukturovaný rozhovor umožnit klientovi pracovat s vlastním potenciálem k dosahování cílů v pracovním i osobním životě. Snižuje bariéry, které vedou k tomu, že jej nevyužívá. Vede jednotlivce či týmy k poznání, že veškerý potenciál k tomu, najít motivaci, hledat způsoby či síly k uskutečnění svých snů, určovat si priority a odhodlat se ke změně, máme jen sami v sobě. 

KONSTELACE A RITUÁLY

Konstelace jsou metoda osobnostního rozvoje, nástroj intuitivního vnímání a určitá forma rituálu. Konstelace působí především skrze prožití a pochopení souvislostí a zákonitostí, jimiž se řídí celek (systém). Je to možnost velice efektivně a rychle znázornit a prozkoumat vztahy a souvislosti v rodinách, ve firmách i organizacích, nechat zažít účastníky to, co je jinak skryté a nedostupné čistě racionálnímu poznání.

PORADNÍ

KRUHY

Poradní kruh je komunikační metoda směřující „od srdce k srdci“ a pomáhá všude tam, kde už se vyčerpaly všechny možnosti racionálních řešení. Základem komunikace v poradním kruhu je pozorné naslouchání a snaha o porozumění mluvčímu bez hodnocení a tlaku na výsledek tak jako na běžných poradách. V pracovních týmech, komunitách či rodinách se hodí pro podporu sounáležitosti, řešení konfliktů, přijímání rozhodnutí či sdílení aktuálních témat skupiny.  

DOPROVÁZENÉ POUTĚ

Doprovázená pouť je výprava do přírody, v rámci které si účastník sám určuje směr chůze i hovoru. Okolní krajina se stává  projekčním plátnem, na kterém se začnou přímo magicky zobrazovat klíčová témata a situace ze života klienta. Mystérium přírody se stává branou k duši, skrze kterou  mohou začít přicházet dlouho hledané odpovědi nebo nové vhledy na témata, vztahy či dosud nevysvětlené pocity. Příroda nabízí totiž odpovědi na vše.  

DIVADLO

FÓRUM

Divadlo Fórum je metoda, která zábavnou formou zobrazuje každodenní příběhy a konflikty. Účastníci je během programu analyzují a následně se snaží hledat jejich řešení, mají možnost veřejně prezentovat svoje názory a postoje a bezprostředně reagovat na jednání ostatních. Účastníkům takového divadelního setkání je možné předat poznání, že pokud mohou změnit chod dění na jevišti, jsou toho schopni také ve skutečném životě.

KDYŽ JSEM MĚLA MOŽNOST HOVOŘIT

O MNĚ V DATECH

 • Narodila jsem se v Brně v roce 1977 a po základní škole vystudovala první soukromé gymnázium v Brně Mojmírák, který si dal v roce 1991 v porevoluční atmosféře za cíl, přistupovat ke studentům jinak.
 • V roce 2001 jsem absolvovala studium v Ateliéru dramatické výchovy na Divadelní fakultě JAMU a zůstala zde působit jako pedagog v rámci doktorského studia. Vyučovala jsem předměty osobnostně sociální výchovy a vedla hlavní dramatické projekty .
 • V té době jsem také absolvovala Instruktorský kurz v rámci interního vzdělávání občanského sdružení Prázdninová škola Lipnice, kde jsem se setkala se základy týmové spolupráce, řízení projektů, dramaturgie a tvorby zážitkových kurzů. Rozšířila jsem si tak své praktické působení o další možné přístupy, metody a techniky.
 • Od roku 2001 jsem 15 let pracovala ve firmě Outward Bound - Česká cesta jako externí lektorka vzdělávacích a tréninkových kurzů vedených formou zážitkové pedagogiky. V tomto komerčním prostředí jsem využila svých zkušeností ze studia Dramatické výchovy a vytvořila nový produkt na poli firemního vzdělávání Divadlo v managementu , který vycházel z metody Divadla Fórum v kombinaci s tréninkem komunikačních a manažerských dovedností.
 • Od roku 2004 jsem byla mnoho let členkou redakční rady odborného časopisu Gymnasion – časopis pro zážitkovou pedagogiku, kde jsem garantovala rubriku věnovanou metodice a později vedla časopis odborně i projektově v roli šéfredaktorky.
 • V roce 2008 jsem vytvořila a dodnes garantuji a realizuji  certifikovaný výcvik Metod zážitkové pedagogiky pro širokou veřejnost pod hlavičkou Prazdninové školy Lipnice.
 • V témže roce jsem realizovala také první mezigenerační setkání žen Mokoša, které se dodnes každoročně opakuje, a které je zaměřeno na předávání ženské moudrosti. V roce 2015 jsme s kolegyněmi projekt překlopily do zapsaného spolku a stala se jeho předsedkyní.
 • V roce 2012 jsem absolvovala koučovací výcvik, v roce 2013 výcvik metody SRT a v roce 2015 konstelační výcvik. Tyto přístupy kombinuji v rámci své soukromé praxe v Brně při práci s jednotlivci.
 • V roce 2014 jsem založila platformu koncept moment:, v rámci které vytvářím prostor pro individuální a skupinová transformační setkávání pro všechny, kteří mají zájem o vlastní růst, seberozvoj a spiritualitu.
 • V roce 2021 jsem navázala spolupráci s gymnáziem Mojmírák a spolu s jeho vedením a pedagogickým sborem jsem se spolupodílela na vytváření jeho nové vize, koncepce a školního vzdělávacího programu, který reflektuje současné potřeby změn ve vzdělávání v rámci strategie MŠMT 2030+.
 • Od roku 2024 se spolupodílím na koncepci a přípravě nových akreditací v rámci Ateliéru Divadlo a výchova na  DiFa JAMU na pozici vedoucí ateliéru.
 • Po celou dobu realizuji také kurzy na zakázky, nejčastěji zaměřené na podporu týmové spolupráce, otevřenou a efektivní komunikaci a hledání společné vize a dalšího směřování pracovních týmů.

KONTAKTY & FAKTURAČNÍ ÚDAJE

Mga. Petra Drahanska, Ph.D.

www.petradrahanska.cz

projekty@petradrahanska.cz

Račice 86, 683 05

IČO: 70408815

DIČ: CZ7753183812

Č.Ú. 1182144113/080

 

 

 

 

 

POKUD CHCETE DOSTÁVAT INFO O MÝCH PROJEKTECH