ZÁŽITKOVÉ VZDĚLÁVACÍ &

ROZVOJOVÉ KURZY NA MÍRU

Dokážu pro Vás připravit

celou škálu programů.

Nejdůležitější bude si správně vybrat,

co opravdu potřebujete,

ale i s tím Vám pomohu!

 

 

 

 

 

 

 

 

NEJČASTĚJŠÍ TÉMATA MÝCH ZAKÁZEK V PŘÍMÉ PRÁCI S KLIENTY

Budování

týmů

 • vzájemné hlubší poznání kolegů
 • zprostředkování společných zážitků
 • podpora otevřené komunikace

Rozvoj kompetencí

 • trénink kompetencí na podporu spolupráce
 • poskytování vzájemné zpětné vazby
 • práce na motivaci jednotlivců

Tvoření

vizí

 • reflexe stávající situace v týmu či organizaci
 • hledání nových vizí a plánování cílů
 • provedení týmu změnami

Nenáboženská

spiritualita

 • konstelační práce na daná témata
 • poradní kruhy jako podpora sounáležitosti
 • rituály na míru pro posílení komunity

NEJČASTĚJŠÍ TÉMATA MÝCH ZAKÁZEK PRO LEKTORY A VZDĚLAVATELE

Tvorba 

záměrů

 • nastavení vzdělávacích plánů a konceptů, formulace profilu absolventa vzdělávání

Výběr  

aktivit

 • výběr nejvhodnějších programových prostředků, metod a technik k dosažení chtěných cílů

Příprava   

reflexí

 • stanovení adekvátní formy reflexe, zpětné vazby či hodnocení programů

NAPIŠTE MI, CO PRO VÁS MOHU UDĚLAT

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.