DOPROVÁZENÉ POUTĚ DO MYSTÉRIA PŘÍRODY PO DRAHANSKÉ VRCHOVINĚ

.

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

CO JE DOPROVÁZENÁ POUŤ

Doprovázená pouť je svým způsobem rituál v podobě delší vycházky do přírody, v rámci které překračujeme hranici profánního a posvátného prostoru. Jedná se o delší a uvolněnější outdoorové koučovací setkání (nikoliv sezení), v rámci kterého si sami určujete směr chůze i hovoru, a do kterého velmi významně vstupuje příroda i okolní krajina. Ta se zcela přirozeně stává projekčním plátnem, na kterém se začnou přímo magicky zobrazovat klíčová témata a situace z vašeho života.

Fyzický pohyb podporuje postupné uvolnění svalového i psychického napětí. Čerstvý vzduch, chůze a intenzivnější dech okysličuje, čímž se podporuje bdělost a pozornost vůči všemu, co během poutě přichází.

Mystérium přírody se stává branou k Vaší duši. Ve společném propojení k Vám mohou začít skrze živé obrazy přicházet dlouho hledané odpovědi na Vaše aktuální palčivé otázky, témata, vztahy či neuchopené tíživé pocity.   

Poutník (klient) vypráví příběh, sdílí své myšlenky, volné asociace a prožívané pocity. Všímá si, co poutá jeho pozornost.

Průvodce naslouchá, drží prostor, poskytuje zpětnou vazbu nebo nabízí nástroje a techniky, díky kterým lze přicházející témata ještě více prozkoumat. V konečném důsledku podpoří poutníka na cestě k jeho zdroji vlastní síly a moudrosti.

JAK POUŤ PROBÍHÁ A KOLIK STOJÍ

Dáte mi vědět, že chcete vyrazit. Ozvu se Vám a domluvíme se na vyhovujícím termínu.

Během telefonické konzultace společně zaměříme pozornost na důvod, kvůli kterému chcete na pouť vyrazit a probereme detaily organizace. Pouť je vhodná pro každého, kdo si potřebuje ujasnit momentální životní situaci, hledá novou vizi, prochází náročnější životní změnou nebo se potřebuje znovu spojit se svým zdrojem vnitřní síly.

Podle vašich možností dopravy určíme místo, kde se sejdeme. Poutě probíhají na Drahanské vrchovině v oblasti pomyslného trojúhelníku mezi Brnem, Vyškovem a Blanskem. V magickém prostoru s Býčí skálou, jeskyní Jáchymkou, Rudickým propadáním, prameny a divokými lesy.

Před samotným vstoupením "do prostoru mystéria" stanovíme zakázku, pro kterou se na pouť vypravíte.

Provedu Vás prostorem hmotným i nehmotným. Samotné putování obvykle trvá okolo 4 - 5 hodin.

Po ukončení cesty ukotvíme Vaše prožitky, obrazy a emoce z putování tak, aby  Vám přinesly co nejvíce užitku do Vašeho reálného života. Dostanete doporučení, jak s dary dále naložit. Doporučená cena této služby je 9.000,- Kč. Nejsem plátce Dph.

 

KDO TĚ PROVEDE

Dlouhodobě se věnuji práci s lidmi a vybírám si metody, které staví na aktivním přístupu zúčastněných a na jejich vlastním přímém prožitku. Pokud se někdo sám nechce rozvíjet, nikdo jiný to za něj neudělá. Věřím však, že jsou metody a přístupy, které mají potenciál náš osobnostní rozvoj významně podporovat a zvědomovat. Zajímají mě cesty, ve kterých se již maže rozdíl mezi "kurzem" a "reálným životem" a dále životem "profánním" a  "posvátným". Věřím, že skutečná Změna je možná pouze skrze každého jednoho z nás.

ZAUJALA TĚ MOŽNOST DOPROVÁZENÉ POUTĚ? 

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.