Dokážu pro vás připravit celou škálu programů

Nejtěžší pro vás bude si vybrat, co opravdu potřebujete, ale i s tím vám pomůžu.

Nejčastější témata mých zakázek: 

  • vzájemné hlubší poznání kolegů
  • zprostředkování společných zážitků
  • podpora otevřené komunikace
  • reflexe stávající situace v týmu
  • poskytnutí vzájemné zpětné vazby
  • formulace společných cílů a vizí
  • hledání cest, strategie a plánování
  • ladění týmové spolupráce, trénink
  • provedení týmu změnami
  • práce na motivaci jednotlivců

Pokud chystáte kurz o komunikaci, inspirujte se zde: