PRO FIRMY

BUDOVÁNÍ TÝMŮ

SOFT SKILLS A ROZVOJ FIREM

Objednejte si kurz, trénink nebo teambuilding

PRO LEKTORY

METODICKÉ KURZY

ZÁŽITKOVÉ PEDAGOGIKY 

Napište si o informace o metodických kurzech

PRO KAŽDÉHO

KOUČINK A

OSOBNÍ PORADENSTVÍ

PRO ŽENY

MEZIGENERAČNÍ SETKÁVÁNÍ

RETREATY

Napište si o informace o setkáních pro ženy

Dokážu pro vás připravit celou škálu programů. Nejtěžší pro vás bude si vybrat, co opravdu chcete a potřebujete, ale i s tím vám pomohu.

Hodinové workshopy nebo až vícedenní programy připravuji většinou na tato zadání: 

- vzájemné hlubší poznání kolegů

- zprostředkování společných zážitků

- podpora otevřené komunikace

- reflexe stávající situace v týmu

- poskytnutí vzájemné zpětné vazby

- formulace společných cílů a vizí

- hledání cest, strategie a plánování

- ladění týmové spolupráce, trénink

- provedení týmu změnami

- práce na motivaci jednotlivců

Petřino vedení teambuildingu se nám moc líbilo. Také se často vracíme k zápiskům a průběžně kontrolujeme stav výstupů, ke kterým jsme dospěli.

doc. MgA. Jana Janíková, ArtD. UTB ve Zlíně / Děkanka

Ohlasy v týmu na Petřin program jsou i s odstupem velmi pochvalné! Sám na to rád vzpomínám.

Stanislav BílekRaiffeisen Bank / Project manager

Přihlašte se na Certifikovaný výcvik Metody zážitkové pedagogiky  - cyklus pěti kurzů, který vás komplexně seznámí s metodou zážitkové pedagogiky. Tuto metodu můžete následně využívat na vašich kurzech a programech. 

Zdarma si stáhněte Gymnasion - časopis pro zážitkovou pedagogiku, který si klade za cíl vytvářet komunikační platformu pro všechny zájemce o zážitkovou pedagogiku, ať už ji chápeme jako teoretický obor, nebo naopak jako praktickou kurzovní činnost. Nabízí prostor pro sdílení a šíření odborných studií, metodických postřehů, praktických zkušeností a inspirativních myšlenek. Časopis vychází dvakrát ročně a do každého čísla vybíráme to nejlepší. 

Celkový dojem z kurzu předčil mé očekávání. Největší obohacení vidím sama na sobě, a věřím, že následně vše promítnu i do své práce.

Jana Petrová Lektorka

Děkuji za formu i obsah kurzů na vysoké úrovni! Právě díky nim si už umím položit a násedně zodpovědět zásadní otázku pro jakýkoliv program, který teď budu chystat: Co je jeho cílem?

David SkálaKoordinátor vzdělávacích aktivit

Koncept moment  je platforma pro individuální či skupinová transformační setkávání, v rámci kterých kombinuji seberozvojové metody a techniky. Jako průvodkyně nejrůznějšími životními situacemi respektuji individuální potřeby každého na cestě k sobě samému. V tuto chvíli se můžeme scházet na adrese Náhorní 13 v Brně. 

Připravila jsem pro vás E-book Sebereflexe ke kávě, který je zde volně ke stažení. Je to soubor nejrůznějších sebekoučovacích technik a cvičení, pomoci kterých si můžete udělat pořádek sami v sobě v soukromí vašeho domova. Budete potřebovat jen tužku, papír na poznámky a upřímnost sám/a k sobě. 

Děkuji za razantní přístup. Přesně to jsem potřebovala. Byla to tečka za několikaletým hledáním, bolestmi a nadějemi na nový život.

Olga Fialová Majitelka cestovní agentury

Vnímala jsem vysokou míru ochoty mi pomoci. Uvědomila jsem si, že hlava je nositelkou naší pohody a od ní se vše odvíjí. A také bez sebelásky se těžko něco mění.

Hana Baštýřová Podnikatelka

Mokoša - mezigenerační setkání žen  je kurz pro ženy ve věku od 20 do 100 let s pestrým programem, uzpůsobeným všem věkovým kategoriím. Je pro všechny ženy, které chtějí hledat, sdílet a posilovat svoje ženství. Od roku 2008 kurz probíhá každoročně a přidávají se další aktivity žen, které na projektu spolupracují v rámci zapsaného spolku Mokoša, kterého jsem zakladatelka a předsedkyně, a který ženám nabízí další akce.

Retri changement  je tříměsíční intenzivní program. Podpora pro každou ženu, která  se rozhodla, udělat si v sobě pořádek, vybudovat si zdravé návyky, upravit si jídelníček, začít se pravidelně hýbat, vyházet starý šatník a vytvořit si svůj nový styl.  

Nevěřím, že je Petře jen tolik let, kolik říkala. Tolik síly, jemnosti, zkušeností, trpělivosti a podpory! Díky, že Mokoša vznikla a my ženy se máme kde scházet.

Štěpánkažena

Petra má profesionální a úžasně lidský přístup. Prostě skvělá žena, o které pověst nepřeháněla.

Libušežena

 METODY A TECHNIKY, SE KTERÝMI RÁDA PRACUJI:


Dlouhodobě se věnuji práci s lidmi a vybírám si metody, které staví na aktivním přístupu zúčastněných. Pokud se někdo sám nechce rozvíjet, nikdo jiný to za něj neudělá. Věřím však, že jsou metody a přístupy, které mají potenciál náš osobnostní rozvoj významně podporovat, zvědomovat  a ve správný moment také urychlovat. Zajímají mě tato témata: sebepoznání, rozvoj, vzdělávání, týmová spolupráce, řízení projektů. To vše metodami zážitkové pedagogiky a dalšími nástroji, které staví především na vlastním přímém prožitku. Těším se na setkání!

Zážitková pedagogika

Zážitková pedagogika je metoda, která využívá vlastní zážitek jako prostředek učení. Jednotlivec či celá skupina bývá zpravidla vystavena nějakému náročnějšímu úkolu, v rámci kterého musí každý hledat řešení, komunikovat, spolupracovat a rozhodovat se. Zkrátka dělat vše, co po nás vyžaduje každodenní realita.  Výhodou však je, že toto učení probíhá v bezpečném prostředí hry. 

Divadlo Fórum

Divadlo Fórum je metoda, která zábavnou formou zobrazuje každodenní příběhy a konflikty. Účastníci je během programu analyzují a následně se snaží hledat jejich řešení, mají možnost veřejně prezentovat svoje názory a postoje a bezprostředně reagovat na jednání ostatních. Účastníkům takového divadelního setkání je možné předat poznání, že pokud mohou změnit chod dění na jevišti, jsou toho schopni také ve skutečném životě.

Konstelace

Konstelace jsou metoda osobnostního rozvoje, nástroj intuitivního vnímání a určitá forma rituálu. Konstelace působí především skrze prožití a pochopení souvislostí a zákonitostí, jimiž se řídí celek (systém). Je to možnost velice efektivně a rychle znázornit a prozkoumat vztahy a souvislosti v rodinách, ve firmách i organizacích, nechat zažít účastníky to, co je jinak skryté a nedostupné čistě racionálnímu poznání.

Koučink

Koučink je proces, jehož cílem je skrze strukturovaný rozhovor umožnit klientovi pracovat s vlastním potenciálem k dosahování cílů a zvyšování výkonnosti v pracovním i osobním životě. Snižuje bariéry, které vedou k tomu, že jej nevyužívá. Vede jednotlivce či týmy k poznání, že veškerý potenciál k tomu, najít opravdovou motivaci, hledat způsoby či síly k uskutečnění svých snů, určovat si priority a odhodlat se ke změně, máme sami v sobě kdykoliv k dispozici. 

Spiritual Response Therapy

SRT je duchovní metoda, která využívá univerzální energii pro léčení fyzických i psychických potíží. Díky ní je možné zkoumat a řešit podvědomé bloky člověka, které mu často brání projevovat svůj potenciál a čelit životním výzvám. Prvním krokem pro využití metod založených na příjmu inforací ze zdrojů mimo naše chápání je, si tuto možnost připustit, odevzdat se a sledovat výsledky. Tomu často brání naše potřeba mít vše pod kontrolou a vědomě řídit. 

V DATECH


  • Narodila jsem se v Brně v roce 1977.
  • V roce 2001 jsem absolvovala studium v Ateliéru dramatické výchovy na Divadelní fakultě JAMU a zůstala zde působit jako pedagog v rámci doktorského studia. Vyučovala jsem předměty osobnostně sociální výchovy a vedla hlavní dramatické projekty.
  • V té době jsem také absolvovala Instruktorský kurz v rámci interního vzdělávání občanského sdruženíPrázdninová škola Lipnice, kde jsem se setkala se základy týmové spolupráce, řízení projektů, dramaturgie a tvorby zážitkových kurzů. Rozšířila jsem si tak své praktické působení o další možné přístupy, metody a techniky.
  • Od roku 2001 jsem 15 let pracovala ve firmě Outward Bound - Česká cesta jako externí lektorka vzdělávacích a tréninkových kurzů vedených formou zážitkové pedagogiky. V tomto komerčním prostředí jsem využila svých zkušeností ze studia Dramatické výchovy a vytvořila nový produkt na poli firemního vzdělávání Divadlo v managementu , který vycházel z metody Divadla Fórum v kombinaci s tréninkem komunikačních a manažerských dovedností.
  • Od roku 2004 jsem byla 7 let členkou redakční rady odborného časopisu Gymnasion – časopis pro zážitkovou pedagogiku, kde jsem garantovala rubriku věnovanou metodice. Nyní jako šéfredaktorka a ve vedení projektu.
  • V roce 2008 jsem vytvořila a dodnes garantuji a realizuji  certifikovaný výcvik Metoda zážitkové pedagogiky pro širokou veřejnost pod hlavičkou Prazdninové školy Lipnice.
  • V témže roce jsem realizovala také první mezigenerační setkání žen Mokoša, které se dodnes každoročně opakuje, a které je zaměřeno na předávání ženské moudrosti. V roce 2015 jsem projekt překlopila do zapsaného spolku, který jsem založila a stala se jeho předsedkyní.
  • V roce 2012 jsem absolvovala koučovací výcvik, v roce 2013 výcvik metody SRT a v roce 2015 konstelační výcvik. Tyto přístupy kombinuji v rámci své soukromé praxe v Brně při práci s jednotlivci.
  • V roce 2014 jsem založila platformu koncept moment:, v rámci které sdružuji nejrůznější seberozvojové metody a přístupy, založené na vlastím prožitku. Cílem platformy je vytvářet prostor pro individuální a skupinová transformační setkávání pro všechny, kteří mají zájem o vlastní růst a seberozvoj.

V PŘÍBĚHU

 

Based on true story


Na divadelní fakultě jsme v rámci praktické výuky zkoumali životní situace skrze příběhy herních postav v bezpečném prostředí divadelní scény. Bylo to období volnosti, neukotvené tvořivosti, ponocování a hudby. Později jsem se však více a více stávala aktérkou vlastních životních situací, ze kterých už se nedalo tak jednoduše vyklouznout. Ještě na vysoké škole jsem přišla o maminku, a než jsem se stačila nějak ukotvit, tak jsem se zamilovala. Krátce poté, co jsme se rozhodli být s mužem spolu, jsem otěhotněla. Opustila jsem svůj dosavadní městský život, porodila krásnou holčičku a odstěhovali jsme se na venkov. Vše vypadalo skvěle, dokud nevstoupily do našeho života některé chybné  vztahové a opakující se vzorce. Bolest a nenaplněnost v osobním životě jsem měla možnost tišit v profesní kariéře na poli firemního vzdělávání. Vytvářela jsem nové koncepty a tréninkové kurzy založené na sebezkušenosti. To se mi dařilo. S miminkem jsem však často zažívala vnitřní konflikt mezi rolí matky a profesionálky. V přirozeném běhu věcí, bylo více méně samozřejmé, že jsem se svým mužem podruhé otěhotněla. Ovšem až do chvíle, kdy jsem na konci třetího trimestru dostala od lékařů vyrozumění, že moje dítě má vývojovou vadu neslučitelnou se životem. Přestože jsem o dalším dítěti neuvažovala do doby, než si uklidíme s mužem ve vztahu a zjistíme, proč se tak zraňujeme, otěhotněla jsem potřetí. I tak jsem byla šťastná, že máme šanci mít další zdravé dítě, vzdala se pracovních ambic a doufala, že po předchozích zkušenostech bude naše rodina pro nás oba jednoznačnou prioritou. Nestalo se tak. A protože na partnerství musí být dva, tak jsem to vzdala a začala pracovat výhradně sama na sobě. S dvěmi dětmi, bez práce a možnosti si v blízké době začít nějak extra vydělávat jsem navrhla rozvod. Skončila mi mateřská dovolená, přebrala jsem financování hypotéky a provozu domu a vydala se na novou cestu. I když jsem za sebou měla spoustu projektů a pracovních zkušeností, najednou jsem stála zase úplně na začátku. Otázka jak se uživit, dělat co mě baví a skloubit to s každodenním fungováním s dětmi, se stala hozenou rukavicí. Na jednu stranu občas složité situace, ale na stranu druhou bohatá nabídka výzev, v rámci kterých je člověk sám nucen si ujasnit svoje priority a hodnoty. Stále více si začínám uvědomovat to otřepané rčení o cestě a cíli. Jsem šťastná, vděčná za dům, zahradu, zdravou rodinu, za všechny tvůrčí pracovní příležitosti a za každý nový den. A k hudbě se taky ještě jednou dostanu.